Övriga utbildningar

Våra övriga utbildningar

Utöver fallskyddsutbildningar så erbjuder vi även kompletterande utbildningar för specifika behov. Till exempel arbete i slutna utrymmen och arbete med liftar. Läs mer nedan om vårt utbud av övriga utbildningar.

Samtliga utbildningar utförs på plats hos kund och vi anpassar kursdatum och tider till era behov.

Slutna Utrymmen Bas

En utbildning som ger dig grundläggande kunskaper om innebörden av slutna utrymmen och hur du bör hantera risker vid arbete i sådana. Du får också öva på enkla räddningar med lyftutrustning. De praktiska övningarna anpassas till dina behov. Efter avslutad kurs får du ett utbildningsintyg som är giltigt i två år. Detta enligt grundkraven från branschorganisationen Nordic Safety Association, NSA.

Förkunskapskrav för kursen Slutna Utrymmen Bas är kursen Fallskydd Bas. Det finns möjlighet att kombinera båda kurserna vid ett tillfälle.

Slutna Utrymmen Avancerad

Fortsättningsutbildning för dig som behöver avancerade kunskaper om arbete i slutna utrymmen som exempelvis brunnar och andra svåråtkomliga utrymmen. Kursen innehåller övningar i komplicerade räddningar och korrekt användning av avancerad utrustning. De praktiska övningarna utformas efter kundens behov. Kursen ger ett utbildningsbevis som är giltigt i två år. Detta enligt grundkraven från branschorganisationen Nordic Safety Association, NSA.

Denna kurs kräver att du tidigare har genomgått kursen Fallskydd Bas. Det finns också möjlighet att boka båda kurserna samtidigt. 

Liftutbildning

Lär dig om att arbeta med lift på ett korrekt och säkert sätt, riskbedömning samt val av lift. De teoretiska delarna av kursen genomförs i vår digitala utbildningsportal och de praktiska momenten genomförs på din egen arbetsplats eller enligt annat önskemål. Efter avslutad kurs får du ett utbildningsbevis med en behörighet som motsvarar de lifttyper som använts under de praktiska övningarna. Utbildningsbeviset är giltigt i fem år från utfärdande. Detta enligt grundkraven i liftläroplanen, LLP.

Välkommen att kontakta oss för att boka redan idag!

Kvalificerade utbildningar i säkra arbetsmetoder. Lär dig flexibelt med blended learning.