Experter på säkert arbete på höjd

Smarta utbildningar med flexibelt lärande

Experter på säkert arbete på höjd

Smarta utbildningar med flexibelt lärande

Fallskyddsutbildningar på dina villkor

Flexibla och effektiva fallskyddsutbildningar anpassade till dina behov. Med över tiotusen timmars egen erfarenhet av reparbete och över tusen genomförda utbildningar kan vi med säkerhet säga att du får en riktigt bra fallskyddsutbildning om du väljer oss som din leverantör. Vi erbjuder fallskyddsutbildning för alla nivåer och även kompletterande utbildningar för arbete i slutna utrymmen och liftutbildning.

Många väljer oss tack vare vår flexibla utbildningsmodell som gör att du som beställare kan spara mycket tid och resurser. Istället för att du själv eller dina medarbetare ska behöva ta hela arbetsdagar i anspråk och åka till annan ort för att tillgodogöra er utbildningen så kan teorin genomföras på distans via vår digitala portal och ni har möjlighet att boka de praktiska momenten direkt på er egen arbetsplats. Så minimeras tidsbortfallet.

Läs mer nedan om de fallskyddsutbildningar som vi erbjuder och boka redan nu om du redan vet vilken utbildning som behövs i just ditt fall.

Blended learning för högsta flexibilitet

Vi har valt att tillhandahålla våra utbildningar i formatet blended learning som standard. Det betyder att de teoretiska avsnitten tillhandahålls i digital form via vår utbildningsplattform och att praktiska moment antingen utförs på vår mobila utbildningsanläggning, hos er som kund eller enligt annat önskemål. Vi erbjuder våra utbildningar rikstäckande.

Genom att tillhandahålla teorin som korta, pedagogiska och kompakta digitala moduler så kommer du eller dina medarbetare att spara tid samtidigt som kunskaperna förankras på ett bättre sätt. Avsnitten i vår teori är videobaserade och därför lätta för alla användare att konsumera.

Det är möjligt att gå igenom teoriavsnitten i sin egen takt och repetera tills man känner sig hundra procent säker på att kunskaperna sitter. En ytterligare fördel är att teorin kan genomföras från valfri plats och fungerar lika bra från datorn på kontoret till mobiler eller paddor.

Undvik fallolyckor

Tyvärr hör fallolyckor till de vanligaste och dödligaste arbetsplatsolyckorna och det är därför som vi tycker att det är så viktigt att man lär sig hur man arbetar säkert. I många branscher är det dessutom ett krav att ha genomgått en fallskyddsutbildning för att få utöva sitt yrke.

Om du vill lära dig mer om höjdarbete och de regler som gäller så hittar du mer information på Arbetsmiljöverkets hemsida. Du kommer också att lära dig det som gäller för dig under den fallskyddsutbildning som du bokar.

Innehållet i en fallskyddsutbildning

Våra fallskyddsutbildningar följer detta format:

  • Teori: Våra utbildningar börjar alltid med teori för att du ska ha rätt kunskaper innan vi sätter igång med praktiken. Teorin tillhandahålls via vår digitala utbildningsplattform och består av korta videoavsnitt. Efter varje video så får du svara på frågor för att visa att du har förstått innehållet. Efter att du har gått igenom alla avsnitt och fått godkänt på svaren så får du ett digitalt utbildningsbevis som visar att du är redo för de praktiska övningarna.
  • Praktik: De praktiska momenten kan antingen utföras på vår mobila utbildningsanläggning eller direkt på din arbetsplats, beroende på vad det handlar om för utbildning. Vi börjar med att gå igenom säker användning av utrustningen och genomför sedan de övningar som krävs för behörigheten. Vi anpassar ofta de praktiska momenten efter behov och förutsättningar på just din arbetsplats.
  • Sammanfattning & test: När alla deltagare har genomfört både teori och praktik så får alla genomgå ytterligare ett teoritest för att säkerställa att kunskaperna verkligen sitter. Ett övervakat teoritest är ett krav från branschorganisationer för samtliga av behörigheterna. När du har fått godkänt på provet är du klar med din utbildning och får nu utföra det arbete som kräver behörighet.
  • Utbildningsbevis: Efter genomförd utbildning kan du välja att erhålla ett fysiskt eller digitalt utbildningsbevis som skickas till dig via post eller mejl. Utbildningsbeviset för din fallskyddsutbildning är personligt och visar att du har tillgodogjort dig de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att arbeta säkert på din arbetsplats.

Vårt utbud av fallskyddsutbildning

Nedan hittar du mer information om vårt utbud av fallskyddsutbildningar.

Fallskydd Bas inkl Räddning

En grundläggande fallskyddsutbildning som ger dig kunskaper i vad fallskydd är och hur du använder det på rätt sätt i din arbetsmiljö.

Den praktiska delen låter dig öva på arbete med olika typer av utrustning, till exempel säkerhetssele, falldämparlina, stödlina, fallskyddsblock, fasta system mm. Du får även lära dig en anpassad räddningsmetod och hur man genomför kamratkontroll och daglig tillsyn för att säkerställa att utrustningen är i skick och korrekt anpassad innan arbete påbörjas.

Utbildningen ger ett utbildningsbevis som är giltigt i två år. Detta enligt grundkraven från branschorganisationen Nordic Safety Association, NSA.

Fallskydd Komplett

Fallskydd Komplett är en fortsättning på Fallskydd Bas och riktar sig främst till dig som ska arbeta på tak eller andra former av arbete som kräver positionering med hjälp av stödlinor. Vi anpassar de praktiska momenten till behoven i din arbetsmiljö, men några moment som brukar ingå är bland annat klättring med backup på rep, användning och positionering av stödlinor, användning av fallskyddsblock, fasta och mobila system samt olika former av räddnings- och evakueringsmetoder.

Det utbildningsbevis du får efter avslutad kurs är giltigt i två år. Detta enligt grundkraven från branschorganisationen Nordic Safety Association, NSA.

Fler utbildningar

den här sidan hittar du våra övriga utbildningar med anknytning till fallskydd i mer specifika miljöer. Vi erbjuder även liftutbildning då detta är ett mycket vanligt arbetsverktyg som kräver att man handhar det på rätt sätt.

Prisvärd fallskyddsutbildning i toppklass

Vi vågar påstå att våra utbildningar är mycket prisvärda och när det kommer till säkerhet så bör man inte bara titta på prislappen utan även till formatet och utbildarens erfarenhet. Vi vet att våra utbildningar håller en mycket hög kvalitet och vår egen erfarenhet från höjdarbete, klättring med mera gör att vi på ett mycket handfast sätt både kan instruera och visa olika arbetsmoment.

Att genomföra teoriavsnitten i egen takt på förhand ger en bättre förankring av kunskaperna och den som är chef kan hålla koll på hur långt varje medarbetare har kommit direkt i portalen. Så kan du säkerställa att alla har rätt kunskaper innan det är dags för praktik.

När du har angivit vem/vilka som ska gå kursen och vilket datum du önskar att praktiken ska genomföras så kan du sätta igång direkt med teorin med hjälp av de inloggningsuppgifter som vi skickar över. Välkommen att boka fallskyddsutbildning redan idag!

Fallskyddsutbildning på dina villkor - flexibelt, effektivt & prisvärt!