Experter på säkert arbete på höjd

Smarta utbildningar med flexibelt lärande

Experter på säkert arbete på höjd

Smarta utbildningar med flexibelt lärande

Fallskyddsutbildning på dina villkor

Flexibla och effektiva fallskyddsutbildningar anpassade till dina behov. Med över tiotusen timmars egen erfarenhet av reparbete och över tusen genomförda utbildningar kan vi med säkerhet säga att du får en riktigt bra fallskyddsutbildning om du väljer oss som din leverantör. 

Under fallskyddsutbildningen kommer du att lära dig att arbeta med fallskyddsutrustning, där tonvikten ligger i att arbeta effektivt och säkert med utrustningen. Utbilldningen vänder sig i första hand till alla inom bygg- och rivningsbranschen som ska arbeta med fallskydd.

Många väljer oss tack vare vår flexibla utbildningsmodell som gör att du som beställare kan spara mycket tid och resurser. Istället för att du själv eller dina medarbetare ska behöva ta hela arbetsdagar i anspråk och åka till annan ort för att tillgodogöra er utbildningen så kan teorin genomföras på distans via vår digitala portal. De praktiska momenten genomförs på er egen arbetsplats. Så minimeras tidsbortfallet.

Fallskyddsutbilding –  detta ingår

 • Introduktion
 • Lagstiftning och föreskrifter
 • Risker, fallfaktorer mm
 • Materialkunskap
 • Förankringspunkter
 • Brottlaster
 • Daglig kontroll, periodiska kontroller
 • Räddningsplan
 • Åtgärder vid olycka/tillbud

Läs mer nedan om de fallskyddsutbildningar som vi erbjuder och boka redan nu om du redan vet vilken utbildning som behövs i just ditt fall.


fallskyddsutbildning

Utbildning på webben och på plats för högsta flexibilitet

Vi har valt att tillhandahålla våra utbildningar både på plats och på webben. Det betyder att de teoretiska avsnitten tillhandahålls i digital form och att praktiska moment utförs på plats. Vi erbjuder våra utbildningar rikstäckande.

Genom att tillhandahålla teorin som korta, pedagogiska och kompakta digitala moduler så kommer du eller dina medarbetare att spara tid samtidigt som kunskaperna förankras på ett bättre sätt. Avsnitten i vår teori är videobaserade och därför lätta för alla användare att konsumera.

Det är möjligt att gå igenom teoriavsnitten i sin egen takt och repetera tills man känner sig hundra procent säker på att kunskaperna sitter. En ytterligare fördel är att teorin kan genomföras från valfri plats och fungerar lika bra från datorn på kontoret till mobiler eller paddor.

Undvik fallolyckor

Tyvärr hör fallolyckor till de vanligaste och dödligaste arbetsplatsolyckorna och det är därför som vi tycker att det är så viktigt att man lär sig hur man arbetar säkert. I många branscher är det dessutom ett krav att ha genomgått en fallskyddsutbildning för att få utöva sitt yrke.

Om du vill lära dig mer om höjdarbete och de regler som gäller så hittar du mer information på Arbetsmiljöverkets hemsida. Du kommer också att lära dig det som gäller för dig under den fallskyddsutbildning som du bokar.

Innehållet i en fallskyddsutbildning

Våra fallskyddsutbildningar följer detta format:

 • Teori: Våra utbildningar börjar alltid med teori för att du ska ha rätt kunskaper innan vi sätter igång med praktiken. Teorin tillhandahålls via vår digitala utbildningsplattform och består av korta videoavsnitt. Efter varje video så får du svara på frågor för att visa att du har förstått innehållet. Efter att du har gått igenom alla avsnitt och fått godkänt på svaren så får du ett digitalt utbildningsbevis som visar att du är redo för de praktiska övningarna.

 • Praktik: De praktiska momenten utförs med hjälp av vår mobila utbildningsanläggning direkt på din arbetsplats. Vi börjar med att gå igenom säker användning av utrustningen och genomför sedan de övningar som krävs för behörigheten. Vi anpassar ofta de praktiska momenten efter behov och förutsättningar på just din arbetsplats.

 • Sammanfattning & test: När alla deltagare har genomfört både teoriutbildning och praktik så får alla genomgå ett teoritest för att säkerställa att kunskaperna verkligen sitter. Ett övervakat teoritest är ett krav från branschorganisationer för samtliga av behörigheterna. När du har fått godkänt på provet är du klar med din utbildning och får nu utföra det arbete som kräver behörighet.

 • Utbildningsbevis: Efter genomförd utbildning kan du välja att erhålla ett fysiskt eller digitalt utbildningsbevis som skickas till dig via post eller mejl. Utbildningsbeviset för din fallskyddsutbildning är personligt och visar att du har tillgodogjort dig de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att arbeta säkert på din arbetsplats.


utbildning fallskydd

Vårt utbud av fallskyddsutbildning

Nedan hittar du mer information om vårt utbud av fallskyddsutbildningar.

Fallskydd Bas inkl Räddning

En grundläggande fallskyddsutbildning som ger dig kunskaper i vad fallskydd är och hur du använder det på rätt sätt i din arbetsmiljö.

Den praktiska delen låter dig öva på arbete med olika typer av utrustning, till exempel säkerhetssele, falldämparlina, stödlina, fallskyddsblock, fasta system mm. Du får även lära dig en anpassad räddningsmetod och hur man genomför kamratkontroll och daglig tillsyn för att säkerställa att utrustningen är i skick och korrekt anpassad innan arbete påbörjas.

Hur länge gäller en fallskyddsutbildning?

Utbildningen ger ett utbildningsbevis som är giltigt i två år. Detta enligt grundkraven från branschorganisationen Nordic Safety Association, NSA.

Fallskydd Komplett

Fallskydd Komplett är en fortsättning på Fallskydd Bas och riktar sig främst till dig som ska arbeta på tak eller utföra andra former av arbete som kräver positionering med hjälp av stödlinor. Vi anpassar de praktiska momenten till behoven i din arbetsmiljö, men några moment som brukar ingå är bland annat klättring med backup på rep, användning och positionering av stödlinor, användning av fallskyddsblock, fasta och mobila system samt olika former av räddnings- och evakueringsmetoder.

Fallskyddsutbildning giltighet

Det utbildningsbevis du får efter avslutad kurs är giltigt i två år. Detta enligt grundkraven från branschorganisationen Nordic Safety Association, NSA.

Fler utbildningar

den här sidan hittar du våra övriga utbildningar med anknytning till fallskydd i mer specifika miljöer. Vi erbjuder även liftutbildning då detta är ett mycket vanligt arbetsverktyg som kräver att man handhar det på rätt sätt.

Prisvärd fallskyddsutbildning i toppklass

Vi vågar påstå att våra utbildningar är mycket prisvärda och när det kommer till säkerhet så bör man inte bara titta på prislappen utan även till formatet och utbildarens erfarenhet. Vi vet att våra utbildningar håller en mycket hög kvalitet och vår egen erfarenhet från höjdarbete, klättring och därmed associerade arbetsuppgifter gör att vi på ett mycket handfast sätt både kan instruera och visa olika arbetsmoment.

Att genomföra teoriavsnitten i egen takt på förhand ger en bättre förankring av kunskaperna och den som är chef kan hålla koll på hur långt varje medarbetare har kommit direkt i portalen. Så kan du säkerställa att alla har rätt kunskaper innan det är dags för praktik.

När du har angivit vem/vilka som ska gå kursen och vilket datum du önskar att praktiken ska genomföras på er arbetsplats så kan du sätta igång direkt med teorin med hjälp av de inloggningsuppgifter som vi skickar över. Välkommen att boka redan idag!

Fallolyckor är en av de vanligaste olyckorna på byggen

Skador som orsakats av fall är inte begränsade till olyckor som sker på hög höjd. De kan även uppstå vid fall utan nivåskillnad, orsakade av halka och snubblingar.

Även om man genomför trygghetsåtgärder som fallskyddsutbildning och träning, säkerhetsutrustning och korrekt utrustning är fallrisken alltid närvarande på byggarbetsplatser. Anledningen till detta är de stora variationerna i arbetsmiljö som finns på arbetsplatser. Förutsättningarna ändras ofta för byggarbetare, och säkerheten blir därför ofta varierande från ett uppdrag till ett annat.

Fall vanligt i många olika branscher.

Fallolyckor är vanliga i många olika yrken, men vanligast i arbeten där man rör sig mycket både inomhus och utomhus. Byggbranschen och olika serviceyrken, exempelvis takarbeten och städtjänster, är andra exempel på detta.

Fallolyckor är ett problem som är erkänt i hela världen. I USA har experter definierat fyra ledande orsaker som leder till de mest allvarliga skador och även dödsfall inom byggbranschen. Dessa orsaker kallas ofta “the fatal four” – de dödliga fyran och är följande:

 • Att träffas av fallande föremål.
 • Elchocker.
 • Att fastna mellan två föremål.
 • Fallolyckor.

Tusentals fallolyckor varje år

51 procent av alla arbetsrelaterade fallolyckor sker inom byggbranschen.

Bara i Sverige inträffar runt 11 000 fallolyckor. Omkring 8 000 av dessa är fall utan nivåskillnad varav drygt 2 000 leder till allvarliga olyckor. Nästan fyra av tio allvarliga olycksfall i arbetet är fallolyckor och hälften av dessa leder till livslånga skador. Dessa siffror kommer från en undersökning som genomfördes av ett försäkringsbolag 2019. Över 17 000 fallolyckor granskades i undersökningen.

Goda skäl att gå en fallskyddsutbildning

Under 2019 miste hela 11 byggnadsarbetare livet i arbetsplatsolyckor, varav åtta var fall – en ökning jämfört med året innan. Att utbilda sig inom fallolyckor kan helt enkelt rädda liv!

Med regelbunden och frekvent utbildning, regelbunden inspektion och säkerhetsmöten går det att förebygga en stor del av fallolyckorna. Dessutom är det viktigt att alla på arbetsplatsen har likartade kunskaper om förutsättningarna som gäller.

Andra åtgärder som kan ge positiva resultat och minska fallolyckor är att förbereda arbetsplatsen för olika årstider, exempelvis att grusa hala underlag och andra åtgärder som minskar halkan.

Proaktiva åtgärder, som exempelvis fallskyddsutbildning, resulterar i lägre kostnader för olyckor och framför allt det lidande som personskador orsakar. Fall från högre höjder kan förebyggas med bland annat anpassat fallskydd för stegar, pallar och byggställningar.

Rätt utrustning kan göra stor skillnad

Alla byggarbetsplatser har självklart krav på att det ska finnas skyddsutrustning. Men det är inte ovanligt att kvaliteten på denna utrustning är bristfällig. Vill man förebygga fallskador bör man ha skor och handskar som är anpassade för både underlaget som arbetet utförs på och de aktuella arbetsmomenten.

Om en fallolycka skule ske är givetvis hjälm eller annan form av huvudskydd oumbärligt. Huvudet är alltid utsatt för stor risk vid fall och huvudskador leder ofta till livslånga men. Även mindre allvarliga huvudskador kan bli mycket kostsamma för arbetsgivare – den genomsnittliga sjukfrånvaron vid en mild hjärnskakning är fem dagar vilket leder till stora kostnader.

Förebygg olyckor och risker idag med hjälp av rätt utbildning och utrustning. Vi hjälper er vidare till de lösningar som ni behöver för att arbeta tryggare.

Fallskyddsutbildning på dina villkor - flexibelt, effektivt & prisvärt!