Om oss

Specialister på fallskydd

Med fler än tusen genomförda kurser och över tiotusen egna timmars erfarenhet av reparbete kan vi tryggt säga att vi har det som krävs för att erbjuda fallskyddsutbildningar och andra kurser relaterade till säkerhet vid arbete på hög höjd. 

Våra utbildningar håller alltid hög klass. Våra utbildningar och kurser svarar mot de krav på säkerhet och miljömedvetenhet som ställs av branschorganisationerna och av samhället.

Vid sidan av fallskyddsutbildning erbjuder vi en rad andra kurser som ökar säkerheten på din arbetsplats, dessa utbildningar hittar du här. 

Självklart följer vi Arbetsmiljöverkets lagar och föreskrifter samt rekommendationer från branschorganisationer. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) genomsyrar vår verksamhet och vi följer alltid upp de utbildningar vi håller för att erbjuda kompletterande tjänster, riskanalyser, arbetsplaner, räddningsplaner och annat som kan förbättra arbetsmiljön på ditt företag. Vi arbetar rikstäckande genomför de praktiska kursmomenten ute på din arbetsplats. Teorin kan genomföras via vår flexibla digitala lärplattform.

om oss - fallskydd

 

Vi är specialister på fallskydd! Utbildning, utrustning & uthyrning.